Under produktion

Vitkålens liv

I månadsskiftet mars-april sår vi den första vitkålen. Efter 5 veckor i växthus är plantan 20 cm och vi är i början av maj. Utplantering sker då på fältet, med 26 000-40 000 per ha. Antalet beror på vilken storlek man önskar. Mindre antal plantor – större vitkål. Fler antal plantor – mindre vitkål. Plantering sker med en 4-radig planteringsmaskin.
Under maj-juli tillförs näring och vatten efter behov. Under växtperioden kör vi radrens 3-4 gånger, för att luckra jorden och hålla odlingen fri från ogräs. Vi odlar 12 olika sorter. Det är stor variation i tillväxten. En del blir skördemogna efter 80 dagar och andra efter 140 dagar.
I slutet av juli startar skördearbetet och håller sedan på till 25 oktober. Varje kålhuvud skärs av för hand och läggs i lådor som rymmer 350-450 kg. En del säljs under hösten. Resterande lagras i kyllager där temperaturen skall vara +-0 grader. Vi har också ett ULO-lager som gör det möjligt att lagra vitkålen längre. Med hjälp kvävgas sänks syrehalten till endast 2%. På detta sätt förhindras en försämring av kvalitéten. Med den här tekniken kan förlänga vitkålens liv till över ett år.
Till 24 ha vitkålsodling går det åt 8 kg frö. Av detta har skörden de senaste åren blivit 1400-1500 ton.

Kommentarer inaktiverade.